İTİB - İTÖF Arşivi

 

(Arşiv yüklemesi henüz tamamlanmadı)

 

EMAR Emek Araştırmaları Vakfı'nın uzunca bir süredir elektronik taramasını yaptığı ve devrimci hareketin Avrupa ve İngiltere'deki tarihine ışık tutacak çeşitli belgelerin kaba tarama işlemlerini geneliyle tamamladık.

Bu belgeler arasında ana grubu İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu'na (İTÖF) ve İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği'ne (İTİB) ait belgeler oluşturuyor.

Bu iki ana grubun yanı sıra FTÖB, FTİB, ATTF, ABÖK, TGB gibi çeşitli örgütlerin çeşitli yayınları da taraması yapılanlar arasında yer alıyor. Bu belgeleri, örgütsel ayrımın yanı sıra, yayınlandıkları yıla göre tasnif etmenin daha açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

Bu arada bir arkadaşımız dönemle ilgili yorumlarını hazırlayan bir çalışma sürdürüyor.

İTÖF ve İTİB belgelerinin önemli bir bölümünü kamuya açık olarak bu sitede .jpg ya da .pdf formatında süreç içinde yayınlayacağız.

1970'li yıllarda bir çok belge ucuz ve kalitesiz kağıt üzerine teksir baskı ile hazırlandığı için, tarama kalitesinin çok iyi olamayabileceğini bildirmek isteriz.

Bu arada, üzerinde kişilerin isim ve adresleri bulunan çeşitli belgelerin yayınlanıp yayınlanmamasını da peyderpey kararlaştıracağız.

Kendi kişisel arşivinde 1970li, 1980li yılların İTÖF ya da İTİB yayınlarını, belgelerini tutan arkadaşlar bunları vakfımıza bağışlarlarsa önemli bir katkı yapmış olurlar.

Sevgiyle kalın.

EMAR