ARŞİV

Değerli arkadaşlar, dostlar

EMAR Emek Araştırmaları Vakfı olarak Covid-19 döneminde (2020-2022) bir süre yavaşlatıp ara verdiğimiz çalışmalarımızı yeniden toparlamaya başladık.

Bu yılın Ocak ayından bu yana  EMAR İlkbahar Seminerlerinin 5’ini gerçekleştirdik ve hem videolarını ve hem de varsa sunum ve metinlerini internete yerleştirdik. (Bakınız: Seminerler | Emek Araştırmaları Vakfı (emarvakfi.net))

Teknik bazı sorunları aştıkça yola giren bir çalışmamız da, hemen hemen tamamının taraması tamamlanmış olan İTÖF – İTİB Arşivi’nin belgelerinin redakte edildikten sonra internette kamuya sunulmasıdır.

EMAR Web sitesine göz atılırsa, bu belgeler arasında ana grubu İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu'na (İTÖF) ve İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği'ne (İTİB) ait belgelerin oluşturduğu görülür. Arşivin içinde, ayrıca FTÖB, FTİB, ATTF, ABÖK, TGB gibi çeşitli örgütlerin çeşitli yayınları da bulunuyor.

İTÖF-İTİB Arşivi’nin belgelerini, örgütsel ayrımı yaptıktan sonra, yayınlandıkları yıla göre tasnif ettik.

Bu arada dönemle ilgili yorumların hazırlandığı bir çalışma da sürdürülüyor.

Bulunduğumuz noktada İTÖF Arşivi’ni (.pdf dosyaları formatında) 1976 yılı sonuna dek sitemize yerleştirmiş durumdayız. Öteki yıllara ait belgelerin yüklenmesi de peyderpey gerçekleşecek. 1970'li yıllarda birçok belge ucuz ve kalitesiz kağıt üzerine teksir baskı ile hazırlandığı için, tarama kalitesinin tüm teknik düzeltmeye karşın, çok iyi olamayabileceğini bildirmek isteriz.

Açıktır ki İTİB Arşivi’nin belgelerinin hazırlanması, biraz daha sık dokuyup elemeyi gerektiriyor. Henüz hayatta ve bazı durumlarda siyaset yaşamında aktif olduğunu bildiğimiz kişilerin isim veya adreslerini içeren çeşitli belgelerin yayınlanıp yayınlanmaması ayrı bir redaksiyon çalışması gerektiriyor.

Bu arada, EMAR İnternet Arşivi’nin bir başka kolu olan Türkiye Komünist Partisi – İşçinin Sesi Arşivi’nde elimizde mevcut olan tüm kitaplara .pdf formatında sitemizde erişilebildiğini hatırlatmak isteriz. Aynı şekilde, elimizde olan tüm İşçinin Sesi nüshaları yine .pdf formatında sitemizde erişime açıktır. Öteki bölümler de üzerlerindeki işlemler tamamlandıkça peyderpey erişime açık hale getirilmektedir.

Bir başka çalışmamız, elimizdeki afişlerin taranarak internete sunulmasıdır. Bu konuda, elinde afiş örnekleri bulunan yoldaşlar bizimle ilişkiye geçerlerse, süreci hızlandırmış olacağımızı düşünmekteyiz. Aynı şekilde, kendi kişisel arşivinde 1970’li, 1980’li yılların İTÖF ya da İTİB yayınlarını, sitemizde eksik olan İşçinin Sesi nüshalarını ya da başka belgeleri bulunduran arkadaşlar bunları vakfımıza bağışlarlarsa sürdürülen çalışmaya omuz vermiş olurlar.

Son olarak, yitirdiğimiz bazı yoldaşlarımızın katkılarını bir araya getirme çalışmamız ürün vermeye başladı. İlk elde, geçen yıl yıl yitirdiğimiz Bekir Güven’in yazı ve diğer katkılarını bir yoldaşımız o dönemlere ait çeşitli fotoğraflarla zenginleştirerek bir e-kitap haline getirdi. Üzerindeki son işlemleri de tamamlayarak bu e-kitabı kamuoyuna sunacağız.

Ardından, Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun komünist siyasal mücadele içindeki çalışmalarını bir araya getiren bir e-kitabı yayına hazırlamaktayız.

Yine geçen yıl yitirdiğimiz TKP üyesi Alevi araştırmacı İsmail Kaygusuz’un TKP’nin çeşitli yayınlarında kamuoyuna sunulmuş tüm yazı ve araştırmalarını, şiirlerini bir e-kitap altında toplayacağız.

Geçici yol arkadaşlığının ve kişisel olarak köşeyi dönme(!) hastalığının prim yaptığı şu bereketsiz, gericilik döneminde, hiçbir devlet-özel, yerli-yabancı kurumdan burs, grant, katkı, yardım vb almadan gönüllülük temelinde sürdürülen EMAR çalışmalarına katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sevgiyle kalın.

EMAR, 12 Haziran 2023