South Africa:30 Years After
By Dr Francis Boateng Frimpong

South Africa has made significant progress in terms of political stability, economic growth, and social development over the last three decades after apartheid. The historic transition in 1994, led by Nelson Mandela, dismantled institutionalised racial segregation and established a democratic government grounded in principles of equality and human rights. Thirty years later, South Africa has faced numerous economic challenges that have impeded its development. High unemployment rates, particularly among the youth, remain a critical issue, with structural unemployment reflecting a skills mismatch in the labour market. Economic inequality persists, with wealth distribution heavily skewed, a legacy of apartheid that continues to favour the white minority. Poverty remains widespread, especially in rural areas and among black South Africans, highlighting the intertwined nature of unemployment and inequality. The empirical evidence suggests that contemporary neoliberal capitalism adopted post-apartheid has failed to produce sustainable economic development.

DUYURU

2022”de yitirdiğimiz sevgili yoldaşımız Bekir Güven’in anısına, onun kısa yaşamında yaptığı katkıların unutulmaması amacıyla A5 boyutunda (pdf formatında) e-kitap olarak hazırladığımız Bekir’in Kitabı: Koca Adem’i EMAR web sitesine yükledik. İsteyen arkadaşlar Bekir’in Kitabı’nı indirebilirler.

Bekir gitti, sınıf mücadelesi sürüyor. Gidenin ardından ah etmiyoruz, vah etmiyoruz, “dünü bugünü bugünü yarına bağlayalım” diyoruz.

EMAR Çalışanları

SON DUYURU - 28 Haziran 2024

LAST NEWS - 28 June 2024

Sitemiz 02 Temmuz 2024'de güncellendi. 47. Seminer eklendi.

Updated on 02 July 2024, Seminar Series 47 uploaded.

27 Ocak / January 2023

Dear all,

EMAR Seminars re-started 27 January 2023 after COVID-19.

Kind Regards

EMAR Foundation for Labour Research


 

Yapılan son etkinlik - 28 Haziran 2024

Last event - 28 June 2024

probiz-map

Amacımız

Dünyamız kapsamlı ve derin bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

“Eski”, “miyadı dolmuş”, “yüksek miktarda enerji ve zaman tüketen” endüstriler, endüstri kolları, teknolojiler giderek yok olurken, dünya çapında emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları, her yönden üstlerine gelen, köklü ve müthiş acılara gebe değişikliklerle yerinden oynamaktadır. On milyonlarca insan, “iş” bildikleri süreçlerin tamamen ya da kısmen ortadan kalktığına şahit olmaktadır.

Dünya işçileri bu büyük değişimler çağında ortaya çıkan fırsatlardan, süreçte yaşananlardan ders çıkarmada; tehlike ve tehditleri küresel sınıf mücadelesinin olanaklarına ve kazanımlarına çevirmede yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Tamamı...