2024

YAŞASIN BİR MAYIS

LONG LIVE MAYDAY

The  Global South:

Capitalist Hegemony or Socialist Development?

By Peter Lawrence

50 to 60 years ago the Left saw socialism on the horizon especially in what we now call the Global South. Imperialism was under attack in Indochina, and parts of Latin America and Africa. But the imperial powers fought back principally through the advance of global corporate capital under the shift to neoliberalism, the demise of actually existing socialism in the USSR and Eastern Europe, the incorporation of China and its neighbours into the Global capitalist economy and the assertion of US imperialist hegemony through war and proxy war in the Middle East and Ukraine. What are the prospects for socialist development in the Global South in this neoliberal world, let alone in the imperialist North? 

DUYURU

2022”de yitirdiğimiz sevgili yoldaşımız Bekir Güven’in anısına, onun kısa yaşamında yaptığı katkıların unutulmaması amacıyla A5 boyutunda (pdf formatında) e-kitap olarak hazırladığımız Bekir’in Kitabı: Koca Adem’i EMAR web sitesine yükledik. İsteyen arkadaşlar Bekir’in Kitabı’nı indirebilirler.

Bekir gitti, sınıf mücadelesi sürüyor. Gidenin ardından ah etmiyoruz, vah etmiyoruz, “dünü bugünü bugünü yarına bağlayalım” diyoruz.

EMAR Çalışanları

SON DUYURU - 30 Nisan 2024

LAST NEWS - 30 April 2024

Sitemiz 27 Nisan 2024'de güncellendi. 45. Seminer eklendi.

Updated on 27 April 2024, Seminar Series 45 uploaded.

27 Ocak / January 2023

Dear all,

EMAR Seminars re-started 27 January 2023 after COVID-19.

Kind Regards

EMAR Foundation for Labour Research


 

Yapılan son etkinlik - 26 Nisan 2024

Last event - 26 April 2024

probiz-map

Amacımız

Dünyamız kapsamlı ve derin bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

“Eski”, “miyadı dolmuş”, “yüksek miktarda enerji ve zaman tüketen” endüstriler, endüstri kolları, teknolojiler giderek yok olurken, dünya çapında emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları, her yönden üstlerine gelen, köklü ve müthiş acılara gebe değişikliklerle yerinden oynamaktadır. On milyonlarca insan, “iş” bildikleri süreçlerin tamamen ya da kısmen ortadan kalktığına şahit olmaktadır.

Dünya işçileri bu büyük değişimler çağında ortaya çıkan fırsatlardan, süreçte yaşananlardan ders çıkarmada; tehlike ve tehditleri küresel sınıf mücadelesinin olanaklarına ve kazanımlarına çevirmede yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Tamamı...