DUYURU

Dayanışma Çağrımızdır..

Merhaba,
12 yılı aşkın süredir işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında birçok meslekten ve kurumdan gelen emekçiler olarak gönüllü bir çalışma yürütmekteyiz. Eylül 2011’den itibaren de aylık ve yıllık iş cinayetleri raporları başta olmak üzere; çocuk-yaşlı-göçmen-kadın sağlığı, Covid-19, OHAL, işkolları (metal, maden, kimya, tarım, inşaat vb.), şehirler (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Antalya vb.) çalışmaya bağlı intiharlar, çalışmaya bağlı ani ölümler, çevre ve halk sağlığı vb. birçok raporlar hazırladık.

Yine bir yandan paneller, sempozyumlar düzenlerken diğer yandan işçi direnişlerinin olduğu alanlarda basın açıklamaları yaparak ve yine ulusal-yerel basın yayın organlarında işçi sağlığı ve güvenliği sorununu görünür kılmaya çalıştık, adımlar atılmasını sağladık ve işçi aileleri ile dayanışma içinde olduk.

Bu süreçte devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız bir hat çizerken hiçbir şirketten, uluslararası kuruluştan ya da herhangi bir kurumdan fon almadık, proje işi yapmadık. Gelir kaynaklarımızı gönüllülerimiz, sendikalar ve meslek örgütleri ile olan dayanışma aidatları oluşturdu. (Ancak bu noktada da emek örgütleriyle oluşabilecek her türlü patronaj ilişkisini reddettik.) Önümüzdeki dönemde de bu çizgimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

2022 yılı Nisan ayında da bir dayanışma çağrısında bulunmuştuk ve bunun sonucu bir mali denge sağlamıştık. Ancak “Türkiye Yeni Ekonomi Modeli” denilen politikalar özellikle sabit giderlerimizin olağanüstü artışına neden oldu. Bu noktada işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesine gönül veren bütün arkadaşlarımızdan (tek seferlik ya da aylık-düzenli) destek bekliyoruz.

İSİG Meclisi Hesap Numaramız
Murat Çakır
İş Bankası
IBAN: TR570006400000112420093984

Dayanışma ezilenlerin inceliğidir..
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (isigmeclisi.org)

Değerli arkadaşlar,

EMAR Vakfı’nın çeşitli seminerlerinin konuğu olarak tanıdığınız değerli  Şili’li akademisyen dostumuz Francisco Dominguez, Venezüella’daki son 20-30 yılın gelişmelerini özetleyen, emperyalizmin bu ülke yönetimine ve emekçilerine karşı uyguladığı ve çoğu hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğumuzu düşündüğümüz yaptırımları, ambargoları, cinayet kampanyalarını ve emperyalist terörizmi titizlikle hazırladığı ve verilere dayalı bu araştırma çalışmasıyla gözler önüne seriyor.

Bu çalışmayı olabildiğince hızlı dilimize kazandırdık, şimdi yayınlıyoruz. Yazarın çeşitli görüşleri bize yabancı gelebilir, katılmak zorunda değiliz. Ancak, verilere dayalı değerlendirmeler önümüze dehşetli bir tablo çıkartıyor. Türkiyeli devrimciler bunlardan ders almak ve gelecek yönelimlerinde hazırlıklı olmak durumundalar.

Ulaşabildiğimiz yerlere, dostlara bu yayını ulaştırmak bu nedenle önemlidir. İyi okumalar diliyoruz.

EMAR

2023 Elections in Turkey within Global Context:
Right Wing Populism in the Era of Global Shift

By Bulent Gokay

These elections saw two pro-neoliberal right-wing candidates competing. Erdoğan’s re-election doesn’t mean that he is popular, or that his policies have popular approval. In reality, Erdoğan, who ran for president for the third time in violation of the constitution, for the first time in his career failed to win the election in the first round and won by a small margin in the runoff.  This election result points more to the political bankruptcy of CHP's, and its leader Kılıçdaroğlu’s, campaign and its alliance with far-right nationalist parties than to AKP’s success. (Full Poster)

SON DUYURU - 28 Şubat 2022

LAST NEWS - 28 February 2022

Sitemiz 28 Şubat 2022'de güncellendi. Sendikal veriler eklendi.

Updated on 28 February 2022, latest union figures and graphics added.

17 Mart / March 2020

Dear all,

Under the given circumstances, and the widening uncertainty of the health and safety of the millions of working people in the U.K.,
we decided to cancel our seminars until further notice.

We hope to continue to EMAR Seminars, which we value a lot, as soon as the circumstances permit us.

Kind Regards

EMAR Foundation for Labour Research


 

Yapılan son etkinlik - 30 Haziran 2023

Last event - 30 June 2023

probiz-map

Amacımız

Dünyamız kapsamlı ve derin bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

“Eski”, “miyadı dolmuş”, “yüksek miktarda enerji ve zaman tüketen” endüstriler, endüstri kolları, teknolojiler giderek yok olurken, dünya çapında emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları, her yönden üstlerine gelen, köklü ve müthiş acılara gebe değişikliklerle yerinden oynamaktadır. On milyonlarca insan, “iş” bildikleri süreçlerin tamamen ya da kısmen ortadan kalktığına şahit olmaktadır.

Dünya işçileri bu büyük değişimler çağında ortaya çıkan fırsatlardan, süreçte yaşananlardan ders çıkarmada; tehlike ve tehditleri küresel sınıf mücadelesinin olanaklarına ve kazanımlarına çevirmede yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Tamamı...