Kitaplar Sayfası Hazırlık Aşamasındadır...

MARKS GERÇEKTE NE DEDİ

MARKS GERÇEKTE NE DEDİ
Günümüz ve Türkiye Sosyalizm Üçüncü Kitap

GÜNÜMÜZ VE TÜRKİYE

SOSYALİZM ÜÇÜNCÜ KİTAP

 

Sosyalizm İkinci Kitap - Ütopik ve Bilim Dışı Sosyalizm

ÜTOPİK VE BİLİM DIŞI SOSYALİZM

SOSYALİZM İKİNCİ KİTAP

 

Sosyalizm Nedir

SOSYALİZM NEDİR

SOSYALİZM BİRİNCİ KİTAP

 

DOĞU ASYA KRİZİ

 

YENİ DÖNEM YENİ TAKTİK

 

Üç Makale

ÜÇ MAKALE

 

Türkiye Komünist Partisi 8. Kongre - Belgeler

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 8. KONGRE

BELGELER

 

Okunacak En Büyük Kitap İnsandır - 3

OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK

ÜÇÜNCÜ BASIM

 

Dr. Bedir Aydemir - Yaşamı ve Görüşleri

DR. BEDİR AYDEMİR

YAŞAMI VE GÖRÜŞLERİ

 

Romanya'da Karşı Devrim

ROMANYA'DA KARŞI-DEVRİM

 

İstanbul Hemşerileri

İSTANBUL HEMŞERİLERİ

 

Metal İş Kolunda Birlik Sorunu ve Türk Metal'de Birlik

METAL İŞKOLUNDA SENDİKAL BİRLİK SORUNU VE TÜRK METAL'DE BİRLİK

 

Faşizm ve Burjuva Demokrasisi

FAŞİZM VE BURJUVA DEMOKRASİSİ

 

TKP'nin Sendikal harekete Bakışı

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ'NİN SENDİKAL HAREKETE BAKIŞI (1980-1990)

BELGELER

 

 

Yayına Dönük Eğitim Seferberliği

YAYINA DÖNÜK EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

 

Okunacak En Büyük Kitap İnsandır

OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK

BİRİNCİ BASKI

 

Marksizm'de İşçi Sınıfının Kapsamı ve Türkiye

MARKSİZM'DE İŞÇİ SINIFININ KAPSAMI VE TÜRKİYE

 

Oportunizme Karşı Savaş

OPORTUNİZME KARŞI SAVAS VE TKP'NİN LENİNCİ BİRLİĞİ İÇİN

 

Kırkın Yarısı - 2

KIRKIN YARISI - 2

 

İspanya'da Faşizmin Çözülüşü

İSPANYA'DA FAŞİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜ

 

Örgüt ve Örgütçü - Orijinal Basım

ÖRGÜT VE ÖRGÜTÇÜ

ORİJİNAL BASKI

 

The Disintegration of Fascism

THE DISINTEGRATION OF FASCISM

 

Kırkın Yarısı - 1

KIRKIN YARISI - 1

 

 

TKP - İşçinin Sesi 5(1) Kongre - Belgeler

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 

İŞÇİNİN SESİ 5(1). KONGRE

BELGELER

 

Yabancı İşçiler Sorunu

YABANCI İŞÇİLER SORUNU

ORİJİNAL BASKI

 

Yabancı İşçiler Sorunu

YABANCI İŞÇİLER SORUNU

 

Küçük Burjuvazi ve Devrim Savaşımı

KÜÇÜK BURJUVAZİ VE DEVRİM SAVAŞIMI

 

Eşgüdüm Komitesi ve Üst Büro Toplantıları - Tutanaklar

10 EYLÜL - 18 EKİM 1984

EŞGÜDÜM KOMİTESİ VE ÜST BÜRO TOPLANTILARI

 

Faşizmin Çözülüşü

FAŞİZMİN ÇÖZÜLÜŞÜ

 

İYİ ÖNCÜ DEĞİL KÖTÜ ARTÇI BİLE DEĞİL

 

Resolutions Adopted

RESOLUTIONS ADOPTED AT THE EXPANDED MEETING OF THE COORDINATING COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF TURKEY

 

Eğitim El Kitabı

EĞİTİM EL KİTABI

 

The Situation and Our Tasks-1983

THE SITUATION AND OUR TASKS 1983

 

Discussions in the CTP 1981-1982 Documents

DISCUSSIONS IN THE CPT 1981 - 1982

DOCUMENTS

 

 

TKP'mizi Yükseltelim

TKP'MİZİ YÜKSELTELİM

 

TKP'de Tartışmalar - 1981-1982

TKP'DE TARTIŞMALAR 1981 - 1982

BELGELER

 

TKP Eşgüdüm Komitesi'nin Genişletilmiş Toplantı Kararları

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ'NİN GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTI KARARLARI

 

Grenada'da Şehit Düşen Kübalı İşçilerin Ardından - Orijinal Basım

GRANADA'DA ŞEHİT DÜŞEN KÜBALI İŞÇİLERİN ARDINDAN

ORİJİNAL BASIM

 

Grenada'da Şehit Düşen Kübalı İşçilerin Ardından - Orijinal Basım

GRANADA'DA ŞEHİT DÜŞEN KÜBALI İŞÇİLERİN ARDINDAN

 

Neden Faşist Diyemiyorlar

NEDEN FAŞİST DİYEMİYORLAR?

 

Yaşadıkça

YAŞADIKÇA

 

Socialism and Democracy

SOCIALISM AND DEMOCRACY

 

The Revolution in Afanistan

THE REVOLUTION IN AFGHANISTAN

 

Reflection of the Cancun Conference

REFLECTIONS ON THE CANCUN CONFERENCE

 

Reflexions Sur La Conference de Cancun

REFLEXIONS SUR LA CONFERENCE DE CANCUN

 

Die Konterrevolution in Polen Muss Zerschlagen Werden

DIE KONTERREVOLUTION IN POLEN MUSS ZERSCHLAGEN WERDEN!

 

Le Socialisme Vaincra

LE SOCIALISME VAINCRA

 

Living Socialism

LIVING SOCIALISM

 

Yaşayan Sosyalizm - Orijinal Basım

YAŞAYAN SOSYALİZM

ORİJİNAL BASKI

 

Yaşayan Sosyalizm

YAŞAYAN SOSYALİZM

 

Sosyalizm ve Demokrasi

SOSYALİZM VE DEMOKRASİ

ORİJİNAL BASKI

 

Sosyalizm ve Demokrasi

SOSYALİZM VE DEMOKRASİ

 

Sozialismus und Demokratie

SOZIALISMUS UND DEMOKRATIE

 

Geçici Yol Arkadaşları

GEÇİCİ YOL ARKADAŞLARI

 

TKP Davası İddianame

TKP DAVASI İDDİANAME

 

Kankun Konferensı ve Düşündürdükleri

KANKUN KONFERANSI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 

Durum ve Görevlerimiz

DURUM VE GÖREVLERİMİZ

 

Afganistan Devrimi

AFGANİSTAN DEVRİMİ

 

Bu Kavga Gelecek Kavgasıdır

BU KAVGA GELECEK KAVGASIDIR

 

The Struggle for the Future

THE STRUGGLE FOR THE FUTURE

 

Güvenlikli Çalışma

GÜVENLİKLİ ÇALIŞMA

 

The 12th September Fascist Coup and the Reselution

THE 12th SEPTEMBER FASCIST COUP AND THE RESOLUTIONS OF THE COORDINATING OF THE COMMUNIST PARTY OF TURKEY

 

Second Conference of the Leninist of the Communist Paty of Turkey - 1981 Resolutions

SECOND CONFERENCE O THE LENİNİSTS OF THE COMMUNİST PARTY OF TURKEY

RESOLUTIONS

 

TKP 2. Leninciler Konferansı - 1981 Kararlar

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 2. LENİNCİLER KONFERANSI 1981

KARARLAR

 

TKP Leninciler Konferansı - 1980 - Tutanaklar

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ LENİNCİLER KONFERANSI 

TUTANAKLAR 1980

 

Türkiye Komünist Partisi Leninciler Konferansı Kararları - 1980

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ LENİNCİLER KONFERANSI KARARLARI 1980

 

Conference of the Leninists of the Communist Party of Turkey Resolution - 1980

CONFERENCE OT HE LENINISTS OF THE COMMUNİST PARTY OF TURKEY RESOLUTIONS 1980

 

An Open Letter to Communists

AN OPEN LETTER TO COMMUNİSTS

 

Kıbrıs Sorunu

KIBRIS SORUNU

ORJİNAL BASIM

 

Kıbrıs Sorunu

KIBRIS SORUNU

 

Cyprus Question

CYPRUS QUESTION

 

Sosyalizm Üstün Gelecektir

SOSYALİZM ÜSTÜN GELECEKTİR

 

Socialism Will Win

SOCIALISM WILL WIN

 

Propaganda Ajitasyonun Güncel Sorunları

PROPAGANDA AJİTASYONUN GÜNCEL SORUNLARI

 

Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye - 3

EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE

5. ORİJİNAL BASIM

 

Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye - 5

EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE

5. BASIM

 

Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye - 3

EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE 

3. BASIM

 

Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye - 2

EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE

2. BASIM

 

Sınıf Savaşının Vardığı Aşama ve Komünist Partisi'nin Taktikleri

SINIF SAVAİININ VARDIĞI AŞAMA VE KOMÜNİST PARTİSİ'NİN TAKTİKLERİ

 

12 Eylül Faşist Darbesi ve TKP Eşgüdüm Komitesi Kararları

12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ VE TKP EŞGÜDÜM KOMİTESİ KARARLARI

 

Kürt Sorunu - Yazılar

KÜRT SORUNU

YAZILAR

 

Açık Mektup

AÇIK MEKTUP

 

Proletarya Enternasyonalizmi

PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ

 

Proletarian Internationalism

PROLETARIAN INTERNATIONALISM

 

Üçüncü Program ve Görevlerimiz

ÜÇÜNCÜ PROGRAM VE GÖREVLERİMİZ

 

Party Discipline

PARTY DISCIPLINE

 

Parti Disiplini

PARTİ DİSİPLİNİ

 

Turkey - Weak Link of Imperyalizm

TURKEY - WEAK LINK OF IMPERIALISM

 

Toplu Sözleşeler ve Devrim Savaşımı

TOPLU SÖZLEŞMELER VE DEVRİM SAVAŞIMI

 

Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye-2

EMPERYALİZMİN ZAYIF HALKASI TÜRKİYE

 

Savaş Dolu Yıllar

SAVAŞ DOLU YILLAR - 1

 

Years of Struggle - 1

YEARS OF STRUGGLE - 1

 

Faşist Almanya'nın Türkiye'ye Yayılışı

FAŞİST ALMANYA'NIN TÜRKİYE'YE YAYILIŞI

 

Yeni Aşama

YENİ AŞAMA

 

Dev

DEV

 

Bunalım Kalıcıdır

BUNALIM KALICIDIR

 

Bilen Yoldaş Çok Yaşa

BİLEN YOLDAŞ ÇOK YAŞA

 

Günümüzde TKP

GÜNÜMÜZDE TKP

 

Savaş Yolu

SAVAŞ YOLU

 

BAZI KAYNAK YAYINLAR

RULES OF THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION

Report of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union

REPORT OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION

 

Geleceğe Işık Tutan Bir Geçmiş

GELECEĞE IŞIK TUTAN GEÇMİŞ

 

Sovyetler Birliği Komünist Partisinin Programı

SOVYETLER BÜRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN PROGRAMI